broj osiguranika u radnoj knjizici sorted by
relevance

Admin25.08.2021

WebPropisi CRNA GORA

Ovo osiguranje traje najvise jednu godinu u svakom pojedinom slucaju prestanka radnog odnosa, ali najvise tri godine u toku radnog vijeka zaposlenika.
7701
Admin12.07.2021

Precrtavanje nepopunjenih rubrika u radnoj knjižici

Kao domacinstvo u smislu ovog zakona smatra se zajednica zivota, privredjivanja i trosenja prihoda ostvarenih radom njihovih clanova.
4607
Admin04.08.2021

Objavljeni podaci o broju umirovljenika u Hrvatskoj

IV PENZIJSKI STAZ Clan 82.
1603
Admin14.07.2021

Precrtavanje nepopunjenih rubrika u radnoj knjižici

Prosjecno mjesecno puno radno vrijeme u periodu iz kojeg se place uzimaju za utvrdjivanje penzijskog osnova utvrdjuje se na taj nacin da se zbrajaju svi sati mjesecnog punog radnog vremena, utvrdjenog propisom ili opcim aktom preduzeca ili drugog pravnog lica za poslove koje je osiguranik obavljao i taj zbir podijeli sa brojem mjeseci iz kojih se place uzimaju za utvrdjivanje penzijskog osnova.
602
Admin30.06.2021

Pravilnik o radnoj knjižici

Gubitak radne sposobnosti kod osiguranika iz stava 1.
73010
Admin26.06.2021

Nisu svi osiguranici u Mirovinskom zaposleni — a.bbi.com.tw

Predsjedavajuci Predstavnickog doma Parlamenta Federacije BiH Enver Kreso, s.
4400
Admin31.07.2021

Картица здравственог осигурања

Osiguranicima koji su sami obveznici placanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za utvrdjivanje penzijskog osnova uzimaju se osnovice koje sluze za obracunavanje i placanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.
1202
Admin30.08.2021

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Koeficijenti valorizacije izrazavaju se cijelim brojevima, sa tri decimale.
9909
Admin11.08.2021

Krajem siječnja gotovo 1,5 milijuna mirovinskih osiguranika

Federalnog ministra pravde za zaposlene u sudskoj policiji i kaznenopopravnim ustanovama.
4204